• امروز : سه شنبه - ۲۶ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : 10 - محرم - 1446
  • برابر با : Tuesday - 16 July - 2024
7

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی به تصویب رسید

  • کد خبر : 42476
  • ۲۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی به تصویب رسید
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی که در کارگروه تدوین پیش‌نویس دستورالعمل انتخابات اسکودا تهیه شده بود به تصویب هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران رسید.

به گزارش روابط عمومی اسکودا، این دستورالعمل در پنجاه و یکمین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که روز پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای هرمزگان در کیش برگزار شد به تصویب رسید.

کارگروه تدوین پیش‌نویس دستورالعمل انتخابات متشکل از نفرات زیر است:

اعضای کارگروه: روح‌الله وکیلی (کرمانشاه)، ابراهیم جلالیان (قم)، علی اسداله‌پورکریمی (البرز) و احمد نامداری (کردستان)

مسئول کارگروه: ابراهیم کیانی هرچگانی

متن کامل ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی به این شرح است:

«ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی»

 

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ

ﻣﺎﺩۀ ۱. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎی ﺍﺧﺘﺼﺎﺭی ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭد:

بند ۱. ﻛﺎﻧﻮﻥ: ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۲. ﻻیحۀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ: ﻻیحۀ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۳. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍنۀ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۴. ﺁﻳﻴﻦ‌ﻧﺎمۀ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ: ﺁﻳﻴﻦ‌ﻧﺎمۀ ﺍﺟﺮﺍیی ﻻیحۀ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۵. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئت‌ﻣﺪﻳﺮۀ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۶. ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ: ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئتﻣﺪﻳﺮۀ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۷. هیئت‌ﻣﺪﻳﺮﻩ: هیئت‌ﻣﺪﻳﺮۀ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۸. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ: هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئتﻣﺪﻳﺮۀ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی

بند ۹. ﺭﺋﻴﺲ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ: ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ هیئت‌ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

بند ۱۰. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ رأی‌ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

بند ۱۱. ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ: ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی.

بند ۱۲. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ: ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی.

بند ۱۳. ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﻲ: ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻗﻀﺎﺕ.

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﻣﺎﺩۀ ۲. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ کلیۀ ﻓﺮﻡﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻋﻢ‌ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ، ﺻﻮﺭﺕ‌جلسۀ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻭ کلیۀ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۳. درخصوص ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ۲ ﻭ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺭﺋﻴﺲ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ۵ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ، ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺍﺑﻼﻍ تصمیم ﻣﺬﻛﻮﺭ ازطریق ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺩﻭﻗﺒﻀﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎنۀ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍی ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۴. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ آنان ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۵. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ حداقل هفت ﺭﻭﺯ قبل از برگزاری ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ منتشر خواهد کرد. ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ به همراه تصاویر به ترتیب حروف الفبا ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ رأی‌ﮔﻴﺮی نیز ﺩﺭ ﻣﺮﺋﻲ رأی‌ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۶. ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ‌ﻛﻪ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ تشخیص دهد ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ یا برخط ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ و برخط ﺑﺎ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۷. ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ‌ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ و یا برخط ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ:

بند ۱. ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ برخط ﺳﺮﻭﺭ در ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الکترونیکی.

بند ۲. ﺍﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﻬﺖ تهیۀ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ نسخۀ ﺑﻚ‌ﺁﭖ ﺍﺯ نتیجۀ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ.

بند ۳. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻣﻌﺪﻭﻡ‌ﺳﺎﺯی ﻳﻚ نسخۀ ﺑﻚ‌ﺁﭖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

بند ۴. ممنوعیت ﺍﻃﻼﻉ‌ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺭأی‌ﮔﻴﺮی ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﺭﺍ ﻭ نتیجۀ ﺁﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.

بند ۵. تهیۀ ﻛﻠﻴﭗ ﺍﻃﻼﻉ‌ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎﺯی ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.

بند ۶. ﺍﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ.

 

 ﻣﺎﺩۀ ۸. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺭأی ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭأی‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺧﺬ ﺭأی ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۹. ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ‌ﻛﻪ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎشد، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺮی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ هیئت‌ﻣﺪﻳﺮۀ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ. هیئتﻣﺪﻳﺮۀ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺠﺮی ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮی هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۱۰. ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ به مدت حداقل هشت ساعت می‌باشد.

ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ، ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ است.

 

ﻣﺎﺩۀ ۱۱. ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ به شکایت از انتخابات ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﺠﺪﺩ ﺁﺭﺍی ﻏﻴﺮﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪۀ ﺍﻭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌شود. ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺯﺷﻤﺎﺭی ﺁﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ نتیجۀ ﺑﺎﺯﺷﻤﺎﺭی ﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺝ می‌شود.

 

مادۀ ۱۲. در اجرای مادۀ ۲۸ آیین‌نامۀ اجرایی، در صورت غیبت یک یا چند تن از اعضای اصلی در نخستین جلسه، مسن‌ترین عضو اصلی، به‌عنوان رئیس سنی در جلسۀ بعد اعضای اصلی را دعوت خواهد کرد.

 

ﻓﺼﻞ سوم: ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ

ﻣﺎﺩۀ ۱۳. ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ هیئتﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

بند ۱. ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺪﻕ صفحۀ ﺣﺎﻭی ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻋﻜﺲ ﻭﻛﻴﻞ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍنۀ ﻭﻛﺎﻟﺖ.

بند ۲. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺩﺭ ﻗﻄﻊ ۳ × ۴.

بند ۳. ﺍﺻﻞ ﻭ ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺭﻭﮔﺮﻓﺖ ﻣﺼﺪﻕ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.

بند ۴. ﻣﺪﺭﻙ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ «ﺏ» ﻣﺎﺩۀ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ.

 

ﻓﺼﻞ چهارم: ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ هیئتﻣﺪﻳﺮﻩ

ﻣﺎﺩۀ ۱۴. ﻣﺤﺪﻭﺩۀ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ هیئتﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮی هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﺭأی ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 

مادۀ ۱۵. ﺍﻋﻀﺎی هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﻖ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁن‌ها ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۱۶. ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻄﻠﺐ، ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ و ﻣﻘﺎلۀ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، به استثنای اخبار، ﺩﺭ ﺩﻭﺭۀ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻭﻛﻼ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ و ایجاد فرصت‌های برابر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اصل ﺑﻲﻃﺮﻓﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۱۷. ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻳﺎ ﻣﻄﺎلب غیرواقع ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﻛﻼ و کارآموزان ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻊ انتظامی کانون ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۱۸. ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ حامیان آن‌ها ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ انتشار مطالب خلاف واقع علیه ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻭ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫیﺻﻼﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۱۹. در روز رأی‌گیری ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭأی ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭأی ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮی ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭأیﮔﻴﺮی، ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﺭأی ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۲۰. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍئۀ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎﺩۀ ۲۱. هیئت ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻳﺎ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁن‌ها، ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ برساند.

 

ﻣﺎﺩۀ ۲۲. ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۱ ﺁﻳﻴﻦ‌ﻧﺎمۀ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ اصلاحی ۱۴۰۲ خورشیدی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۴۰۲/۸/۲۵ به تصویب مجمع عمومی ﻛﺎﻧﻮﻥﻫﺎﻱ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ رسید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 3.3]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=42476
  • نویسنده : روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
  • 757 بازدید
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0
تماس باما